半生半熟 bán sinh bán thục
♦ Thức ăn chưa nấu chín hoàn toàn.
♦ Tỉ dụ sự vật chưa được vừa ý hoặc hoàn hảo.