博古通今 bác cổ thông kim
♦ Học vấn uyên bác, thông hiểu cổ kim. ☆Tương tự: bác lãm kim cổ , bác lãm quần thư . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Phi bát tuế năng chúc văn, hữu dật tài, bác cổ thông kim, thiện kị xạ, hảo kích kiếm , , , , (Đệ tam thập nhị hồi) Lên tám tuổi, Phi đã giỏi văn, tài nghệ xuất chúng, bác cổ thông kim, cưỡi ngựa bắn cung đều khá, múa kiếm cũng hay.