占星 chiêm tinh
♦ Quan sát sao vận hành trên trời mà suy đoán vận mệnh cát hung họa phúc.