去年 khứ niên
♦ Năm ngoái. ◇Triệu Hỗ : Đồng lai vọng nguyệt nhân hà xứ, Phong cảnh y hi tự khứ niên , (Giang lâu cựu cảm ) Cùng đến ngắm trăng, người (cũ bây giờ) ở đâu, Phong cảnh phảng phất mơ hồ như là năm trước.