各執所見 các chấp sở kiến
♦ Mỗi người giữ quan điểm của mình. Thường chỉ ý kiến không thể thống nhất. § Cũng như nói các trì kỉ kiến . ◎Như: tha môn các chấp sở kiến, ti hào bất khẳng thỏa hiệp , .