吉地 cát địa
♦ Chỗ đất tốt để làm nhà ở hoặc để chôn người chết (theo phong thủy).