增長 tăng trưởng
♦ Tăng gia, lớn thêm lên. ◇Hậu Hán Thư : Lục nguyệt, Bành Thành Tứ thủy tăng trưởng nghịch lưu , (Hiếu Hoàn đế kỉ ).