夢蘭 mộng lan
♦ Chỉ người đàn bà có thai. § Do tích người thiếp của Văn Công nước Trịnh , nằm mơ thấy cây lan mà sinh ra Mục Công .