安貧樂道 an bần lạc đạo
♦ Lấy sự giữ gìn đạo nghĩa làm vui mà ở yên trong hoàn cảnh nghèo khó. ◇Tấn Thư : An bần lạc đạo, tiềm tâm trứ thuật, bất xuất môn đình sổ thập niên , , (Lưu Triệu truyện ).