寓言 ngụ ngôn
♦ Lời nói trong có kí thác tỉ dụ. ◇Sử Kí : Kì trứ thư thập dư vạn ngôn, đại để suất ngụ ngôn dã , (Lão Tử Hàn Phi truyện )
♦ Loại văn học ngụ ngôn kể chuyện biểu đạt một triết lí nào đó. Thường hàm ý dạy dỗ giáo dục. ◎Như: Y-sách ngụ ngôn truyện ngụ ngôn của Esope (cổ Hi Lạp).