嶄新 tiệm tân
♦ Mới tinh, rất mới. § Cũng nói là trảm tân . ◇Tần Mục : Tại ngã môn chu vi, hứa đa tiệm tân đích sự vật chánh tại xuất hiện , (Nghệ hải thập bối , Tri thức chi võng ).