工人 công nhân
♦ Tức công nhân sĩ , một chức quan thời nhà Chu, dưới quyền quan tư không .
♦ Người làm công, thợ thuyền. § Cũng gọi là công dân . ◇Ba Kim : Công nhân môn lục tục tẩu hướng đại hội đường khứ liễu, tẩu tại tối hậu đích thị thập kỉ cá công trình sư , (Tử khứ đích thái dương ).