工廠 công xưởng
♦ Nhà máy, công trường (nơi những người thợ làm việc, chế tạo...). ☆Tương tự: công trường .