巨公 cự công
♦ Tên khác của Hoàng Đế.
♦ Người có thành tựu xuất chúng, đại nhân vật. ◇Lí Hạ : Vân thị Đông Kinh tài tử, văn chương cự công , (Cao hiên quá ) Bảo là Đông Kinh tài tử, văn chương kiệt xuất.