巴拿馬運河 ba nã mã vận hà
♦ Kênh đào qua nước Paraguay thông thương Đại Tây Dương với Thái Bình Dương (tiếng Pháp: canal de Panama).