弄法 lộng pháp
♦ Múa men gian trá, ngoạn lộng pháp luật. ◇Sử Kí : Lại sĩ vũ văn lộng pháp, khắc chương ngụy thư , (Hóa thực truyện ) Quan quân múa văn loạn pháp, khắc chương mạo sách.
♦ Làm trò phép thuật.