押當 áp đương
♦ Tiệm cầm đồ. ◇Tiết Phúc Thành : Trị mã công tuần phủ Chiết Giang, cầm trảm hải đạo phả chúng, phục cấm hiết áp đương, (Trương) Vấn Tường ích bần vô lại , , , (Dung am bút kí , Thuật dị , Trương Vấn Tường chi ngục ).
♦ Cầm đồ mượn tiền.