拒扞 cự hãn
♦ Chống giữ, kháng cự. § Cũng viết là cự hãn .