招兵 chiêu binh
♦ Chiêu mộ quân lính. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thụ khởi chiêu binh bạch kì nhất diện, thượng thư "Trung Nghĩa" nhị tự , (Đệ ngũ hồi) Dựng một lá cờ trắng, trên đề hai chữ "Trung Nghĩa" để chiêu tập quân lính.