政情 chính tình
♦ Tình thế chính trị. ◎Như: chính tình ổn định .