日炙風吹 nhật chích phong xuy
♦ Mặt trời thiêu đốt, gió thổi. Hình dung đường xa lặn lội gian khổ. ◇Cô bổn Nguyên Minh tạp kịch : Vạn lí khu trì, nhị niên kinh kỉ, phi dong dị, thụ liễu ta nhật chích phong xuy, kim nhật cá tài phán đắc hoàn hương địa , , , , (Tỏa bạch viên , Đầu chiết ).