明星 minh tinh
♦ Sao sáng. ◇Trang Tử : Mục như minh tinh, phát thượng chỉ quan , (Đạo Chích ) Mắt như sao sáng, tóc dựng ngược lên mũ.
♦ Mượn chỉ sao Chức Nữ .
♦ Tên khác của Kim tinh .
♦ Chỉ Tuệ tinh .
♦ Tên tiên nữ ở núi Trung Hoa (truyền thuyết).
♦ Tiếng gọi diễn viên, nhà thể thao... nổi tiếng. ◎Như: điện ảnh minh tinh .
♦ Tiếng gọi người nữ có tiếng tăm (trong trường giao tế thời cũ). ◇Mao Thuẫn : Tha thành liễu giao tế đích minh tinh (Nhất cá nữ tính ).
♦ Tỉ dụ nhân vật kiệt xuất hoặc trân phẩm về văn hóa, khoa học...