昭彰 chiêu chương
♦ Vẻ vang, rực rỡ. ◇Âu Dương Tu : Thính phụ tử vi Đường danh tướng, kì huân nghiệp chiêu chương , (Tập cổ lục bạt vĩ ).
♦ Hiển dương, làm cho tỏ rõ. ◇Hiếu Văn Đế : Chiêu chương thiên địa, thổ nạp ngũ tinh , (Tế Tung cao san văn ).