暗中 ám trung
♦ Trong bóng tối, chỗ hôn ám. ◎Như: ám trung mạc tác .
♦ Ngầm, không công khai. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiểu đích tại ám trung điều đình, lệnh tha môn báo cá "Bạo bệnh thân vong", hợp tộc cập địa phương thượng cộng đệ nhất trương bảo trình 調, "", (Đệ tứ hồi) Tôi sẽ ngầm điều đình, bảo họ khai “Bị bệnh nặng chết rồi”. Người trong họ và người địa phương đều trình giấy chứng thực.