本領 bổn lĩnh
♦ Tài học, tài nghệ, tài năng.
♦ Nguyên lai, căn bổn. ◇Kinh bổn thông tục tiểu thuyết : Công danh nhị tự, thị yêm bổn lĩnh tiền trình, bất tác hiền khanh ưu lự , , (Thác trảm Thôi Ninh ) Hai chữ công danh, đó là con đường tương lai bấy nay của ta, chẳng để hiền khanh phải lo lắng.