朱顏 chu nhan
♦ Mặt hồng hào tươi mát. ◇Tống Ngọc : Mĩ nhân kí túy, chu nhan đà ta , (Chiêu hồn ) Người đẹp đã say, mặt đỏ hồng hào một chút.
♦ Phiếm chỉ dung mạo tuổi trẻ. ◇Lí Dục : Điêu lan ngọc thế ưng do tại, Chỉ thị chu nhan cải , (Ngu mĩ nhân , Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu từ ).