柏舟之節 bách chu chi tiết
♦ Thái tử nước Vệ Cung Bá chết sớm, cha mẹ vợ muốn ép người vợ cưới chồng khác. Người vợ không chịu, làm bài thơ Bách chu để tỏ lòng thủ tiết. Sau dùng bách chu chi tiết để tỉ dụ tiết tháo của người đàn bà góa.