棍徒 côn đồ
♦ Kẻ vô lại, lưu manh. ◇Hoàng Lục Hồng : Hoặc hữu vô tịch côn đồ, chỉ xưng bổn huyện thân hữu tông chi, tiềm tàng cảnh nội, chiêu diêu cuống phiến , , , (Phúc huệ toàn thư , Lị nhậm , Phát các cáo thị ).