構思 cấu tứ
♦ Vận dụng tâm tư (thường dùng trong việc sáng tác văn chương, nghệ thuật). ◇Ba Kim : Khuyết thiểu lãnh tĩnh đích tư khảo hòa chu mật đích cấu tứ (Gia , Hậu kí ).
♦ Mưu hoạch, thiết tưởng.