正理 chánh lí
♦ Lẽ phải, công lí, chính nghĩa. ◇Văn minh tiểu sử : Quý phủ tựu ứng cai kiệt lực bảo hộ, phương thị chánh lí , (Đệ ngũ hồi).
♦ Chân lí. ◇A Bì Đạt Ma Câu Xá Luận : Nhược vị dã tôn tùy tục thuyết giả, bất ứng chánh lí , (Quyển nhị thập nhị ).