求過於供 cầu quá ư cung
♦ Nhu cầu vượt hơn khả năng cung ứng. ◎Như: do ư cầu quá ư cung, thương nhân sấn cơ hống đài vật giá , .
♦ ☆Tương tự: cung bất ứng cầu .
♦ ★Tương phản: cung quá ư cầu .