汗漫 hãn mạn
♦ Phóng đãng, không có gì trói buộc. ◇Nguyễn Du : Hà xứ trùng tầm hãn mạn du? (Tân thu ngẫu hứng ) Tìm đâu lại được cuộc ngao du phóng đãng?
♦ Mênh mông, bao la, không bờ bến.
♦ Mù mịt, tít mù.
♦ Lan man không có tiêu chuẩn, phù phiếm. ◇Kim sử : Nội ngoại bách quan sở ti bất đồng, bỉ ứng chiếu ngôn sự giả bất thí thiên số, câu bất đạt các ti lợi hại, hãn mạn trần thuyết, mạc năng tường tận , , , , (Cao Nhữ Lệ truyện ).