沸水 phí thủy
♦ Nước đun sôi. ◇Mao Thuẫn : Lập khắc toàn xa gian tĩnh đãng đãng địa một hữu nhất điểm thanh âm, chỉ na ta phủ lí bồn lí đích phí thủy đê đê địa thân ngâm , (Tí dạ , Thập ngũ).
♦ Suối phun nước. Thường chỉ suối nước ấm. ◇Vương Gia : Hữu băng thủy phí thủy, ẩm giả thiên tuế , (Thập di kí , Bồng Lai Sơn ).
♦ (Phương ngôn) Nước dẫn từ khe suối dùng để tưới ruộng. ◇Hứa Kiệt : Giá phí thủy, ngã dã hữu phần đích yêu, thùy cá thuyết bất hứa ngã phóng ni? , , (Phóng điền thủy , Ngũ).