波及 ba cập
♦ Tràn đến, truyền đến (như sóng).
♦ Ảnh hưởng, liên lụy đến. ◇Cảnh thế thông ngôn : Quân kim nhật chi họa, ba cập thê tử , (Quế viên ngoại đồ cùng sám hối ).