波心 ba tâm
♦ Giữa lòng nước (sông, hồ, biển...). ◇Bạch Cư Dị : Tùng bài san diện thiên trùng thúy, Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu , (Xuân đề hồ thượng ).