波紋 ba văn
♦ Vằn sóng, tức sóng gợn lăn tăn. ◎Như: ba văn như hộc sóng gợn lăn tăn như lụa mịn.