準確 chuẩn xác
♦ Chính xác, không sai lầm. ◎Như: kế toán trướng mục, tất cầu chuẩn xác vô ngộ , sổ sách kế toán, tất phải chính xác không lầm lẫn.