狼跋其胡 lang bạt kì hồ
♦ Con chó sói giẫm lên cái phần da cổ của nó, lúng túng không biết làm sao. Nghĩa bóng: Sự lúng túng, khó xử, tiến thoái lưỡng nan. (Xem: Thi Kinh , Quốc phong , Bân , Lang bạt ).