班門弄斧 ban môn lộng phủ
♦ Múa rìu trước cửa nhà ông Ban. Ban là Lỗ Ban người thợ khéo nổi tiếng của nước Lỗ. Ban môn lộng phủ chỉ ý múa rìu qua mắt thợ.