理趣 lí thú
♦ Sự lí có ý nghĩa. ◇Liệt nữ truyện : Mỗi dữ chư huynh luận kinh nghĩa, lí thú siêu viễn, chư huynh thâm dĩ thán phục , , (Lưu Thông thê Lưu Thị ).
♦ Điều thú vị, sự thích thú, tình thú, hứng trí. ◎Như: diệc năng đắc san thủy lí thú .