白手成家 bạch thủ thành gia
♦ Tay trắng tự lực làm nên sự nghiệp. ☆Tương tự: bạch thủ khởi gia .