白松 bạch tùng
♦ Thứ cây lớn, da trắng, lá hình kim, nhựa dùng làm thuốc. § Còn gọi là bạch quả tùng .