白梅 bạch mai
♦ Hoa mai trắng. ◇Tô Thức : Bạch mai lô quất giác do hương (Tự Quảng Lăng triệu hoàn ) Hoa mai trắng quất vàng còn nghe thấy mùi hương. § Lô quất là tên gọi khác của kim quất .
♦ Hột mơ ướp muối phơi khô, có thể dùng làm thuốc.