白殭蠶 bạch cương tàm
♦ Con tằm vì nhiễm phải bạch cương khuẩn mắc bệnh cứng đờ ra mà chết. Có thể dùng làm thuốc trừ phong và trị bệnh có đờm.