白芍 bạch thược
♦ Rễ của cây thược dược phơi khô chế thành thuốc, thứ vàng nhạt gọi là xích thược , thứ trắng gọi là bạch thược .