白虎 bạch hổ
♦ Cọp trắng vằn đen, theo truyền thuyết thần thoại là một dã thú.
♦ Tên chòm sao bảy ngôi ở phương tây.
♦ Hung thần.
♦ Tục xưng đàn bà không có lông ở chỗ kín là bạch hổ .