白蟻 bạch nghĩ
♦ Con mối. § Tên chỉ chung loài côn trùng có cánh. Có khoảng một ngàn chín trăm giống, sinh sản ở vùng nhiệt đới và gần nhiệt đới, hình trạng giống kiến càng, thân thể mềm, thường ăn chất gỗ. ◇Nguyễn Du : Kim cổ thùy đồng bạch nghĩ oa (Tạp ngâm ) Xưa nay ai cùng ở một tổ với mối?