白血球 bạch huyết cầu
♦ Loại tế bào trong máu không màu sắc, có tác dụng thanh trừ tế khuẩn trong huyết dịch. § Còn gọi là bạch huyết luân .