白雪 bạch tuyết
♦ Tuyết trắng. ◇Mạnh Tử : Bạch tuyết chi bạch, do bạch ngọc chi bạch dư? , (Cáo tử thượng ).
♦ Hình dung da thịt trắng đẹp mịn màng. ◇Tống Ngọc : Cơ như bạch tuyết (Đăng đồ tử hảo sắc phú ) Da (trắng đẹp mịn màng) như tuyết trắng.
♦ Đạo gia luyện đan thường gọi thủy ngân là bạch tuyết .
♦ Tên nhạc khúc Dương xuân bạch tuyết .