白雲 bạch vân
♦ Mây trắng. § Ông Địch Nhân Kiệt đời Đường, đi xa, nhìn đám mây trắng từ núi Thái Hàng nhớ song thân mà nói rằng quê ta ở dưới kia kìa.